Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
Səttar Bəhlulzadənin ev muzeyi
Ömər Eldarov “Səttar Bəhlulzadə” tunc, 1975-ci il
Tağı Tağıyev “Rəssam Səttar Bəhlulzadənin portreti” k.y.b., 130 x 95 sm, 1955-ci il
Toğrul Nərimanbəyov “S.Bəhlulzadənin portreti” 1960-cı il
Fuad Əbdürrəhmanov “Səttar Bəhlulzadənin portreti” mərmər, 61 x 33 x 34 sm, 1947-ci il
Böyükağa Mirzəzadə “S.Bəhlulzadənin portreti” karton, y.b., 120 х 140 sm, 1956-cı il