Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
Səttar Bəhlulzadənin ev muzeyi
Səttar Bəhlulzadənin molberti
Səttar Bəhlulzadənin fırçaları
Səttar Bəhlulzadənin etüd çantası
«Творчество» jurnalı 1959-cu il №6
Mikayıl Abdullayevdən təbrik açıqcası
Səttar Bəhlulzadə haqqında kataloq (fransız dilində)
S.Bəhlulzadənin 1956-cı ildə Tiflisdəki fərdi sərgisinin kataloqu