Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
Səttar Bəhlulzadənin ev muzeyi
Naxçıvan. Kağız, flomaster, 45 х 55,5 sm 1974
Üç qovaq və tut ağacı, kağız, qara mürəkkəb, 45 x 56 sm, 1974
“Məcnun” 45 x 54 sm, kağız, qara flomaster, tuş, 1966
“Leyli” 43 x 53 sm, kağız, qara flomaster, 1966
“Göy-göl” 100 x 80 sm, kağız, sulu boya, 1964
“Şahnabad dağları” 62 x 94 sm, kağız, qara tuş, 1960-cı illər
“Laza” 70 x 100 sm, kağız, tuş, 1965
“Güllər” 62 x 43 sm, kağız, rəngli flomaster, 1960-cı illər
“Narlar və heyva” 45 x 56 sm, kağız, rəngli flomaster
“Mənzərə” 43 x 52 sm, kağız, rəngli flomaster, sulu boya, 1965
“Füzulinin portreti” 31,5 x 22 sm, kağız, ofort, 1940-50
“Sərvlə mənzərə” kağız, rəngli flomaster, 45 x 56 sm, 1974
“Keramika ilə meyvələr” kağız, rəngli flomaster, 56 x 45 sm, 1975
“Dağlar və buludlar” kağız, tuş, 70 x 100 sm, 1964
Karikatura "Kommunist" qəzeti. 1933-cü il
Karikatura "Kommunist" qəzeti. 1932-ci il